Εγγύηση

Αν κάποιο προϊόν παρουσιάσει σφάλμα κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει δωρεάν επισκευή υπό τους όρους αυτής. Το προϊόν αποστέλλεται στη Thermolog, με έξοδα που επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Η βλάβη θα πρέπει να οφείλεται σε ηλεκτρονικά ή μηχανικά αίτια. Σφάλμα στη λειτουργία του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα παραγόντων που δεν συνιστούν κατασκευαστικό σφάλμα δεν καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης και οι επισκευές τέτοιες φύσεως δεν είναι δωρεάν. Τα αναλώσιμα (όπως για παράδειγμα, καλώδια, μπαταρίες κτλ) δεν καλύπτονται από την εγγύηση.